کارگردانی-2

بازیگری-2
دسامبر 8, 2020
مدیریت هنری-3
دسامبر 8, 2020
 

نمايش“ غروب آخرين روزهای پاييز ”نوشته“ فردريک دورنمات”به کارگردانی“ افشين زارعی”؛ تهران٬ تالار مولوی؛ ۱۳۷۹| کارگردانی نمايش“ پيتوک “نوشته“ حسن باستانی “؛ تهران٬ اداره تئاتر ٬خانه تئاتر؛ ۱۳۸۴| کارگردانی نمایش " امیال سرکوفته " نوشته سوزان گلاسپل سال 1388