کارمند سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از سال 1375 تا کنون

دبیر اجرایی 4 دوره جشنواره "تئاتر شهر" شهرداری تهران دبیر اجرایی دو دوره جشنواره های کانون های نمایشی سازمان فرهنگی و هنری تهران داوری چهار دوره جشنواره بین المللی تئاتر بانواناز سال 1373 فعالیت خود را به صورت حرفه ای در زمینه بازیگری و کارگردانی تاتر آغاز کرده ام!

علاوه بر تاتر در عرصه تلویزیون و سینما نیز فعالیت داشته ام و در کنار آن به تدریس نیز پرداخته ام .

View my artwork


  • یک بازیگر موفق در عرصه تاتر همیشه در جستجوی یادگیری و آموزش است، هنر بازیگری هیچ انتهایی ندارد.

    sign
    افشین زارعی
    بازیگر و کارگردان