من افشین زارعی.
عاشق کارگردانی و بازیگری در سال 1352 در شهر فسا متولد شده ام.  • یک بازیگر موفق در عرصه تاتر همیشه در جستجوی یادگیری و آموزش است، هنر بازیگری هیچ انتهایی ندارد.

    sign
    افشین زارعی
    بازیگر و کارگردان