مدیریت هنری-3

کارگردانی-2
دسامبر 8, 2020
کارگردانی
دسامبر 8, 2020
 

مدرس دانشگاه سوره سال 1384| تدریس در آموزشگاه بازیگری جام جم از سال 1380 تا 1388| تدریس در آموزشگاه بن ایل| مدرس موسسه ی سینمایی همای سعادت| تدریس بازیگری در مجتمع فرهنگی هنری آبان| تدریس در فرهنگسراهای بهاران، انقلاب، ولاء و...