بازیگری-4

کارگردانی
دسامبر 8, 2020
کارگردانی-5
دسامبر 8, 2020
 

برگزاری کارگاه بازیگری در آن جشنواره باعنوان "بازیگر، سلامت جسم و روان "| حضور در جشنواره بین المللی Miteu اسپانیا (2015) |نمایش " شکسپیر عشق 2001" اثر میلاد اکبرنژاد به کارگردانی عباس اقسامی 1394 |نمایش " بهرام چوبینه" نوشته و کار شکرخدا گودرزی 1388| نمایش " خواجه نظام الملک" نوشته و کار، شکرخدا گودرزی 1390| نمایش " پای پیاده" اثر اسلاومیر مروژک، کارگردان داود دانشور 1386 سالن سایه تئاتر شهر