کارگردانی-1

بازیگری-2
دسامبر 8, 2020
 

مسئول نظارت و ارزشیابی اجراهای نمایشی در مراکز و مجموعه های تئاتری وزارت ارشاد و سازمان فرهنگی هنری| مدیر فرهنگی شرکت برج میلاد تهران|نمايش“ با شب٬ دريا٬ موج” ؛ تهران٬ تالار مولوی؛ ۱۳۷۹